Dask Hangi Binaları Kapsar?

Deprem, öngörülemeyen bir doğal afet olduğu için, Türkiye'deki ev ve iş yerlerini korumak adına zorunlu deprem sigortası büyük bir önem taşır. Bu bağlamda, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulan zorunlu deprem sigortası, ülke genelindeki binalar için hayati bir güvence sunmaktadır. Bu sigorta, deprem sonucu meydana gelebilecek hasarları karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu rehberimizde DASK sigortasının kapsamını, hangi binaları güvence altına aldığını, ve bir poliçe edinirken dikkat edilmesi gereken temel noktaları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Böylece, bu sigorta türü hakkında kapsamlı bir bilgi edinmiş olacak ve depreme karşı en güçlü korunma yöntemlerinden birini nasıl kullanabileceğinizi öğreneceksiniz.

DASK Nedir ve Neden Önemlidir?

DASK, Türkiye'de bulunan binaların deprem ve benzeri doğal afetler sonucu uğrayabileceği maddi zararları karşılamak üzere kurulan bir devlet kurumudur. 1999 yılında yaşanan büyük Marmara depreminden sonra, binaların deprem zararlarına karşı korunması amacıyla 2000 yılında zorunlu hale getirilmiştir. DASK poliçesi, sigortalı bina sahiplerine deprem sonrasında yaşanabilecek maddi kayıplar için teminat sağlar, böylece bireyler ve aileler maddi yük altında ezilmeden toparlanma şansı bulur.

DASK Kapsamına Giren Binaların Özellikleri

DASK, Türkiye sınırları içerisinde bulunan ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre bağımsız bölüm niteliği taşıyan tüm binaları kapsamaktadır. Bu çerçevede, ikamet amacıyla kullanılan meskenler, iş yerleri, ticari faaliyetlerde bulunan binalar ve kamu hizmeti verilen yapılar DASK kapsamına dahildir. Buna ek olarak, inşaatı tamamlanmış ve kullanıma hazır halde bulunan her türlü yapı da DASK tarafından sigortalanmaktadır. Bu geniş kapsam, deprem gibi doğal afetler karşısında binaların ve içinde yaşayanların korunmasını amaçlamaktadır.

Mesken, İş Yeri ve Diğer Bina Türleri için DASK

DASK, bina tipine göre farklılık göstermeksizin tüm yapıları kapsar. Bu, bir binanın mesken, iş yeri veya herhangi bir ticari amaçla kullanılmasının, sigorta kapsamını etkilemediği anlamına gelir. Önemli olan, binanın yasal olarak tamamlanmış ve kullanıma hazır olmasıdır. Böylece, deprem gibi doğal afetler sonucu meydana gelebilecek hasarlarda, sigortalıların maddi kayıpları minimuma indirilir.

DASK'ın Kapsamadığı Bina ve Durumlar

DASK, geniş bir koruma alanı sunmasına rağmen, bazı binalar ve durumlar bu kapsamın dışında yer alır. İnşaat aşamasındaki binalar, kullanılamaz hale gelmiş ve artık metruk olarak kabul edilen yapılar, devlet tarafından özel olarak sigortalanmış binalar (örneğin, askeri tesisler) ve doğal afet risklerine karşı özel sigorta poliçeleri ile korunan binalar DASK tarafından sunulan teminatların dışında bırakılmaktadır. Bu durumlar, DASK'ın sağladığı güvencenin sınırlarını belirlerken, bireylerin ve kurumların belirli şartlar altında farklı sigorta çözümleri aramalarını gerektirebilir.

DASK Poliçesi Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

DASK poliçesi, deprem sigortası olarak bilinen ve ülkemizde yaşayan her bina sahibi için hayati öneme sahip bir güvencedir. Bu poliçeyi alırken dikkat edilmesi gereken bazı kritik noktalar vardır ki, bu sayede hem yasal zorunluluklar yerine getirilmiş olur hem de olası bir deprem anında gerekli maddi desteği alma konusunda herhangi bir sorun yaşanmaz. İşte bu süreçte göz önünde bulundurmanız gerekenler:

Poliçe Detaylarının İncelenmesi: DASK poliçesi alırken, poliçenin kapsadığı teminat limitlerini, varsa muafiyetleri ve özel şartları dikkatlice incelemek büyük önem taşır. Poliçenin, beklenmedik bir durumda sizi ne kadar koruyacağını ve hangi koşullar altında geçerli olacağını net bir şekilde anlamak, karşılaşabileceğiniz risklere karşı en iyi korumayı sağlar.

Binanın Doğru Değerinin Belirlenmesi: Sigorta yapılırken, binanızın yeniden inşa maliyetini doğru ve gerçekçi bir şekilde belirlemek önemlidir. Eğer poliçe bedeli, bina değerinin altında kalırsa, herhangi bir hasar durumunda tamir veya yeniden inşa işlemleri için yeterli mali desteği alamayabilirsiniz. Bu sebeple, binanızın güncel piyasa değerini dikkate alarak, adil bir yeniden inşa maliyeti hesaplaması yapılmalıdır.

Bilgilerin Güncellenmesi: Poliçenizin güncelliğini korumak, sigorta kapsamının devamlılığı için elzemdir. Özellikle adres değişikliği gibi önemli bilgilerin güncel tutulması gerekmektedir. Ayrıca, poliçenin her yıl yenilenmesi ve güncel duruma uygun hale getirilmesi, sigorta korumanızın kesintisiz sürmesini sağlar.

Güvenilir ve Yetkili Kurumlardan Alınması: Poliçenizi, piyasada güvenilirliğini kanıtlamış ve resmi yetkilendirmelere sahip sigorta şirketleri veya acenteleri aracılığıyla almak, sigorta sürecinde karşılaşabileceğiniz problemleri en aza indirger. Bu kurumlar, poliçenizin doğru bir şekilde hazırlanmasından ve gerekli tüm desteklerin sağlanmasından sorumlu olacaklardır.

DASK poliçesi alırken bu noktalara dikkat etmek, olası bir deprem anında maddi kayıplarınızın en aza indirilmesine yardımcı olur ve sigorta sürecinizin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu nedenle, poliçe detaylarınızı dikkatle seçmek ve güncel tutmak, sigorta korumanızı maksimize ederken, aynı zamanda yasal zorunlulukları da yerine getirmenizi sağlar.

Quick insurance proccess

Talk to an expert
×