Mesleki Sorumluluk Sigortası Nedir, Kimler Yaptırabilir?

Mesleki sorumluluk sigortası, mesleki faaliyetlerinden kaynaklanabilecek zararları karşılamak amacıyla tasarlanmış bir sigorta türüdür. Bu sigorta, işverenlerin veya işletmelerin, mesleklerini icra ederken oluşabilecek hatalar veya ihmaller nedeniyle üçüncü şahıslara verebilecekleri maddi zararları korur. Kimlerin bu sigortayı yaptırabileceği ve hangi durumlarda gerektiği konuları bu blogda detaylı olarak ele alacağız.

Mesleki Sorumluluk Sigortası Nedir?

Mesleki Sorumluluk Sigortası, bir meslek grubunun veya işverenin, mesleklerini icra ederken yapabileceği hatalar veya ihmaller nedeniyle üçüncü şahıslara verebileceği zararları karşılayan bir sigorta çeşididir. Bu sigorta, genellikle avukatlar, doktorlar, mühendisler ve muhasebeciler gibi mesleki hizmetler sunan kişiler veya kurumlar tarafından yaptırılır.

Mesleki Sorumluluk Sigortasının Amacı

Mesleki sorumluluk sigortasının amacı, meslek mensuplarını, mesleklerini icra ederken karşılaşabilecekleri hatalar veya ihmaller nedeniyle oluşabilecek maddi zararlardan korumaktır. Bu sigorta, hem meslek mensuplarına hem de mağdurlara güvence sağlar ve adil bir tazminat süreci sağlar.

Sigortanın Kapsamı

Mesleki Sorumluluk Sigortası, genellikle hatalı mesleki uygulamalar, ihmal, yanlış danışmanlık, hatalı raporlama gibi durumları kapsar. Bu sigorta, sigortalının mesleki faaliyetlerinden kaynaklanabilecek zararları karşılar.

Sigortanın Kapsam Dışı Durumları

Mesleki Sorumluluk Sigortası, bazı durumları kapsam dışı bırakabilir. Örneğin, kasti olarak veya yasaya aykırı bir şekilde işlenen hatalar bu sigorta kapsamında değildir.

Mesleki Sorumluluk Sigortası Neleri Kapsar?

Mesleki sorumluluk sigortası, ihmal sonucu görevi aksatma, hata veya yanlış beyanda bulunma, yanıltıcı beyan verme, gizliliği ihlal etme, mesleki hizmeti yerine getirmeme durumlarında üçüncü şahıslar tarafından talep edilen tazminatı kapsar. Ayrıca, savunma masraflarını, mahkemeye katılma masraflarını ve hakaret, manevi tazminat taleplerini de içerir.

 • Mahkeme masraflarını ve avukatlık ücretlerini karşılar.
 • Mahkemeye katılma gibi durumlarda günlük masrafları kapsar.
 • Hakaret sebebiyle talep edilen tazminatı ve manevi tazminat taleplerini kapsar.

İlginizi çekebilir: Yenilenen İşyeri Sigortası Trendleri: 2024'e Bakış

Mesleki Sorumluluk Sigortası Kimler için Yapılır?

Mesleki sorumluluk sigortası, çeşitli mesleki kuruluşlara üye olan meslek grupları için geçerlidir. Bu sigorta, iş yerleri veya meslek sahiplerinin poliçe kapsamında olan zararlarda ödemek zorunda kalacakları mali tazmin sorumluluğunu üstlenir, böylece işlerini risk kaygısı olmadan yürütmelerine imkan tanır. 

Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında veya kendi muayenehanelerinde çalışan tüm hekimler ve bu alanda uzman kişiler, zorunlu mesleki sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlüdür. Mesleki sorumluluk sigortasından faydalanabilen meslek grupları şunlardır:

 • Serbest Muhasebeciler
 • Mali Müşavirler
 • Seyahat Acenteleri
 • Medya Çalışanları
 • Bilgi İşlem, Programlama
 • Sigorta Acenteleri
 • Sigorta Brokerleri
 • Ekspertiz Hizmetleri
 • Çeviri Ofisleri
 • Avukatlar
 • Mühendisler
 • Mimarlar
 • Yönetim Danışmanları
 • İnsan Kaynakları Hizmetleri
 • Çağrı Merkezleri

Mesleki Sorumluluk Sigortası Ne Kadar?

Mesleki sorumluluk sigortası primleri, birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu faktörler şunlardır:

Meslek

Farklı meslek grupları için riskler farklı olduğu için prim bedelleri de değişir. Örneğin, tıbbi hataların tazminat bedelleri yüksek olabileceğinden, hekimlerin ödediği primler mimarlara göre daha yüksektir.

Faaliyet Alanı

Faaliyet gösterilen sektör ve iş riski de prim bedelini etkileyen faktörlerden biridir.

Cirolar

Sigortalanacak olan ciro da prim bedelini belirleyen unsurlardandır. Yüksek cirolu firmalar, daha yüksek prim öderler.

Teminat Limiti 

Sigortadan talep edilebilecek maksimum tazminat tutarı (teminat limiti) prim bedelini etkiler. Yüksek teminat limiti, yüksek prim bedeli anlamına gelir.

Franchise

Poliçede yer alan, her bir hasardan sigortalının karşılamakla yükümlü olduğu bedel (franchise) de prim bedelini düşürür.

Geçmiş Hasar Bilgileri

Sigortalının geçmişte hasar kaydı olup olmaması da prim bedelini etkiler. Hasar kaydı fazla olan sigortalılar, daha yüksek prim öderler.

Ödeme Şekli

Peşin ödemelerde indirim uygulanabilir.

Sigorta Şirketi 

Farklı sigorta şirketlerinin teklifleri de değişiklik gösterebilir.

Mesleki sorumluluk sigortası, birçok meslek grubunda önemli bir risk yönetim aracıdır. Bu sigortayı yaptırmak, beklenmedik hatalardan doğabilecek maddi yüklerden korunmanızı ve daha huzurlu bir şekilde çalışmanızı sağlayabilir.

Hemen SigortanaBak’tan en uygun mesleki sorumluluk sigortası teklifini almak için tıklayın!

Add a Comment

Quick insurance proccess

Talk to an expert
×